מרקיד

בחירות עמותת ארגון המדריכים 2021

7.6.2021

אל: חברי עמותת ארגון המדריכים והיוצרים לריקודי עם

 

הנדון: בחירות 2021 למוסדות עמותת ארגון המדריכים והיוצרים לריקודי עם

 

1.     כללי

 

1.1  בחירות 2021 לעמותת ארגון המדריכים והיוצרים לריקודי עם יתקיימו בקיץ 2021.

 

1.2  הבחירות יהיו למוסדות העמותה הבאים:

 

27.8.2021

-        האסיפה הכללית – 44 חברים ועוד 11 חברי הוועד המנהל – סה"כ 55 חברים.

-        הועד המנהל (מזכירות העמותה) – 11 חברים (כולל  יו"ר).

1.10.2021

-     בחירת יו"ר העמותה ע"י חברי האסיפה הכללית

 

2.     מינוי ותפקידי ועדת הבחירות

 

2.1. הוועד המנהל בחר את חברי וועדת הבחירות 2021.

2.2. להלן חברי וועדת הבחירות:

-  יו"ר הוועדה – איתן טביב.

-  יועץ משפטי – עו"ד שוקי לוי.

-  חברי הוועדהליאורה סלוצקי, ורדה שוורץ, אסתר לוי אלון, רחל הילמן.

2.3 יו"ר וועדת הבחירות וחברי וועדת הבחירות וכן חברי וועדת הקלפי לא יוכלו להיבחר למוסדות העמותה.

2.4 וועדת הבחירות תנהל ותקבע את נהלי הבחירות על סמך תקנון הבחירות של עמותת ארגון המדריכים והיוצרים לריקודי עם.

2.5 וועדת הבחירות תנהל פרוטוקול מסודר הכולל את כל סיכום הישיבה ואת שמות הנוכחים, בכל ישיבותיה.

2.6 וועדת הבחירות תביא לאישור חברי הוועד המנהל את הצעותיה לגבי ניהול יום הבחירות.

 

3.  מיקום הבחירות

הבחירות יתקיימו במרכז קהילתי אורים רחוב אורים 41 תל אביב.

 

4.     הגשת מועמדות

הגשת מועמדות לוועד המנהל / לאסיפה הכללית, יש להגיש עד תאריך 27.7.2021 ,

ע"ג הטופס המצורף למייל: Irgun.mad@gmail.com

 

 

5.     מי זכאי לבחור ולהיבחר

5.1 חבר יוכל לבחור רק אם היה חבר בפועל ב – 12 החודשים הקודמים לבחירות.

5.2 חבר זכאי להיבחר למוסדות העמותה לאחר 3 שנים של חברות ברציפות.

5.3 חברות תחשב מיום תשלום דמי החבר.

 

6.    פרוט ייצוג נציגים לכל אזור במוסדות:

 

אזור חיוג בזק

וועד מנהל

אסיפה כללית

סה"כ

04

1

5

6

03   ו - 09

1

5

6

02   ו - 08

1

5

6

כל הארץ

8

29

37

סה"כ

11

44

55

 

 

7.     תהליך הבחירה

7.1 כל חבר בעמותה יקבל טופס בחירה מוועדת הבחירות שבו יוכל לבחור עד 5 מועמדים לוועד המנהל ועד 20 מועמדים לאסיפה הכללית, חובה לבחור מינימום 3 מועמדים לוועד המנהל ו – 15 מועמדים לאסיפה הכללית, במידה וירשמו יותר/פחות מועמדים מהמצוין לעיל טופס זה יפסל.

7.2 בסיום הבחירות וועדת הבחירות תבדוק התאמה בין כמות הבוחרים שנרשמו ברשימות לבין כמות הטפסים שנמצאו בקלפי.

 

 

8.     ספירת הקולות

8.1 לאחר תהליך הבחירה תתחיל ספירת הקולות ותתבצע 2 פעמים כדי לוודא שאין טעות בספירה וזה יתבצע ע"י שני צוותים שונים בו זמנית, במידה ויש התאמה, לא תתבצע ספירה שלישית.

8.2 יו"ר וועדת הבחירות ימנה את שני הצוותים שיבצעו את הספירה.

8.3 בזמן הספירה יהיו נוכחים רק חברי וועדת הבחירות או אנשים נוספים שימנה יו"ר וועדת הבחירות ובתנאי שאין להם זיקה למועמדים ויאושרו ע"י הוועד המנהל פה אחד.

8.4 חברי הוועד המנהל יהיו אלה שקבלו את מירב הקולות בבחירות והיו"ר יהיה אחד מ – 11 הנבחרים.

8.5 חברי האסיפה הכללית שיבחרו יהיו 44 חברים שיקבלו את מספר הרב ביותר של הקולות והם יתווספו ל – 11 חברי הוועד המנהל , סה"כ 55 חברים.

 

 

9.     בחירת יו"ר העמותה

9.1 יו"ר העמותה ייבחר/תיבחר באסיפה הכללית בהצבעה חשאית ע"י חברי האסיפה הכללית שיבחרו בבחירות אוגוסט 2021.

9.2 המעוניינים להתמודד לתפקיד, ימלאו טופס מועמדות ליו"ר העמותה (מצורף) כולל חתימת/שמות 10 ממליצים מבין חברי האסיפה הכללית שנבחרו בבחירות אוגוסט 2021 ויגישו את טופס המועמדות לוועדת הבחירות עד תאריך 12.9.2021 למייל: Irgun.mad@gmail.com

9.3 יו"ר העמותה הנבחר יצטרף/תצטרף אוטומטית לוועד מנהל העמותה במקום חבר הוועד המנהל שקיבל את מספר הקולות הנמוך בבחירות לוועד המנהל.

9.4 הבחירות ליו"ר העמותה יערכו בסיבוב אחד, במידה שהמתמודדים לתפקיד היו"ר יקבלו מספר קולות זהה - ייערך במקום סיבוב נוסף ביניהם.

9.5  במידה שאף אחד מהמתמודדים לא יקבל רוב של- 50% מבין מספר הבוחרים - ייערך סיבוב נוסף בין השניים הראשונים.

 

10.  מינוי מזכיר העמותה

המזכיר ימונה בהמלצת יו"ר העמותה ובאישור הועד המנהל.    

    

      

                                                                                                                                              בברכה

             איתן     טביב

              יו"ר וועדת הבחירות

 

 

  טופס מועמדות לאסיפה הכללית ולוועד המנהל
עבור לתוכן העמוד