מרקיד
תוצאות הבחירות

חברים יקרים

אתמול יום שישי ה-21 לדצמבר התקיימו בחירות למוסדות הארגון. בבחירות בחרתם את נציגיכם לוועידה ולמזכירות הארגון.

אני מבקש בזאת להודות מקרב לב לחברי ועדת הבחירות ובראשם ליו"ר אלי רונן, לפנינה קליין, שרה ...... ויורם סימנטוב על העבודה המסירות והביצוע של המטלה הקשה שנטלו על עצמם. מה שלעיתים נראה כעניין שלאחר יד , הושקעה בו ימים רבים של עבודה, מחשבה מעמיקה והתנהלות נכונה על פי תקנון הבחירות.

אני רוצה להודות לכם חברים , לכל מי שהגיע לממש את זכותו הדמוקרטית, לעצב את פני הארגון בארבע השנים הקרובות, שהגעתם למרות מזג האוויר הסוער והקושי הכרוך בכך. יישר כוח.

בחירת יו"ר חדש לארגון תתקיים בכינוס הוועידה הקרוב בעוד מספר שבועות. עם פרסום המועד המדויק נבקש מהמעוניינים להתמודד לתפקיד להגיש את מועמדותם. הנחיות מפורטות תשלחנה בימים הקרובים.

תוצאות הבחירות המובאות כאן הן לאחר בדיקות חוזרות ונשנות של הטפסים על ידי וועדת הבחירות במטרה למנוע כל טעות אפשרית, ולכן אני בטוח כי הן משקפות היטב וללא משוא פנים .

בברכת חברים

ויקטור גבאי – יו"ר

דברי יו"ר ועדת הבחירות אלי רונן

ברצוני להודות לכם בשמי ובשם הוועדה על השתתפותכם בבחירות ותרומתכם                    

בקביעת הצוות שיוביל את הארגון.                       

לנבחרים, מאחלים לכם הצלחה והישגים במשימה הלא קלה העומדת בפניכם בשנים הקרובות.          

נתונים כללים                

ספירת הקולות התקיימה בקלפי (בית דני) והסתיימה (בשעה 6) במקום ע"י וועדת הקלפי. הספירה    

בוצעה פעמיים, ובשלישית בוצעה השוואה בין הספירות.                

בדקתי וסיכמתי שוב פעמיים נוספות את הספירה שנעשתה במקום ע"י הוועדה, ולשמחתי ההתאמה   

הייתה מלאה.                            

מספר המשתתפים - 123 מתוך 530 בעלי זכות הצבעה.                            

ב- 4 טפסים נפסלו אזורים בגלל חריגה מכללי הבחירה (אזורים פסולים, 4 במרכז, 1 צפון)                

דו"ח מפורט על תהליך הבחירות למוסדות יפורסם לקראת הוועידה או במהלכה.                  

בוועידה הקרובה יתקיימו בחירות ליו"ר הארגון שיבחר מבין החברים שנבחרו לוועידה.                     

יו"ר הארגון ייבחר ע"י חברי הוועידה בלבד.                                  

מועד וסדר היום לוועידה יפורסמו בקרוב.                         

בברכה ,

 אלי רונן            - יו"ר ועדת הבחירות     

  תוצאות הבחירות לארגון 2012
עבור לתוכן העמוד