מרקיד

ועדת אצמ

פרוטוקול הועדה לצרכים מיוחדים של ארגון המדריכים והכוריאוגרפים 

מיום 18.8.2013 שהתקיימה באולם אבני החושן בראשל"צ

 

נוכחים: (עפ"י סדר א"ב) רבקה אופק ,עדי אתירם ,ציפי אתירם, אושרה בן הר,אתי דיין , לימור דרי ,דוד יהל, לאה הדדי דב, ויקי יוחנן, רפי כחלון-יו"ר וועדת הכספים ,  שמוליק שובלי

אורחים: יהודית קובני-נציגת החוג בבאר שבע

נעדרים: מאיה גבע,  רפי זיו , שמעון קינן

הישיבה היתה בנושא הפקת לקחים מפסטיבל כרמיאל

ההרקדה במגרש הטניס ביום רביעי:

לדעת כולם, ההרקדה היתה מצויינת. הרעיון להתחיל בריקודי מעגל עם הקבוצה של אקי"ם היה נכון. הזמן שהוקצב להופעות ולחלוקת תעודת ההוקרה היה לשביעות רצון כולם.

הרעיון להציב 2 מתקני "גזיבו" לצורך החלפת בגדים ללהקות היה במקום.

כמו כן, אנו מברכים על הפרקט שהונח על משטח הטניס. הוא היטיב עם כולנו.

יש בקשה לדאוג להסעות גם  לרוקדים של אקי"ם ולחוג הילדים בנוסף לעיוורים ולכסאות גלגלים. עדי הוסמך לדאוג להסעות בשנה הבאה.

לא היתה התייחסות לחוג של יוסי תפילין. יש לפעול למען שיתופם.

על התעודות יש לדאוג שיהיה הלוגו של האירגון.

אין אנו רוצים להפוך את ההרקדה בטניס להרקדה של כל האוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים. ננסה לדאוג להרקדה נוספת.

כל הרוקדים מתבקשים לא לבוא עם החולצות של החוג שלהם. אנו רוצים להראות אחדות בין כל החוגים , מה גם שרב הרוקדים נימצאים בכמה חוגים.

היו הפרעות מכמה גורמים להזכיר במיקרופון שמות של אנשים שונים שאין אנו מכירים. בשנה הבאה נשים לב לכך לא לעשות זאת. רק יוצרים שאנו רוקדים את הריקודים שלהם, אפשר להזכיר ואף לשים את הריקודים .

המרקידים יחליטו אם להזכיר את כל החוגים והמרקידים שמזוהים עם כסאות הגלגלים או לא. במידה וכן,  הם יעשו רשימה מוקדמת .

הוכנה רשימה של הריקודים של החוג בבאר שבע כדי לשלב אותם בהרקדה. הם העדיפו לעשות חזרה למופע ולא רקדו עם כולם. בשנה הבאה יוחלט מראש מה כוונתם ועל סמך זה ננהג.

 

ההרקדה ביום חמישי באולם הורוביץ

ההרקדה היתה מוצלחת מאד עם הענות רבה של רוקדים מכל החוגים בארץ שמאד נהנו.

היתה בעיה של חום והסתבר שהמאווררים לא פעלו. נדאג לכך.

לא היתה סדנת יוצר . בשנה הבאה נעשה 20 דקות מעגלים באמצע ההרקדה כדי שהרוקדים יוכלו לנוח ולשתות.

כרטיסים

קבלנו כרטיסים מהפסטיבל והחוג של נס ציונה מימן עוד 30 כרטיסים.

בשנה הבאה, תהיה רשימה מסודרת של העומדים ובאלו ימים הם באים.

(הביקוש ליום רביעי גבוה מיום חמישי בו הלהקות מופיעות).

כל חוג ידאג לתשלום לעומדים שברשימה שלו.

פליירים

רפי יעביר את הפלייר לדוד והוא ישנה את הכיתוב לקראת הפסטיבל הבא.

 

הישיבה הבאה תהיה לקראת פברואר 2014

 

רישום ועריכה-אושרה בן הר

 

פרוטוקול הועדה לצרכים מיוחדים של ארגון המדריכים והכוריאוגרפים 

מיום 18.8.2013 שהתקיימה באולם אבני החושן בראשל"צ

 

נוכחים: (עפ"י סדר א"ב) רבקה אופק ,עדי אתירם ,ציפי אתירם, אושרה בן הר,אתי דיין , לימור דרי ,דוד יהל, לאה הדדי דב, ויקי יוחנן, רפי כחלון-יו"ר וועדת הכספים ,  שמוליק שובלי

אורחים: יהודית קובני-נציגת החוג בבאר שבע

נעדרים: מאיה גבע,  רפי זיו , שמעון קינן

הישיבה היתה בנושא הפקת לקחים מפסטיבל כרמיאל

ההרקדה במגרש הטניס ביום רביעי:

לדעת כולם, ההרקדה היתה מצויינת. הרעיון להתחיל בריקודי מעגל עם הקבוצה של אקי"ם היה נכון. הזמן שהוקצב להופעות ולחלוקת תעודת ההוקרה היה לשביעות רצון כולם.

הרעיון להציב 2 מתקני "גזיבו" לצורך החלפת בגדים ללהקות היה במקום.

כמו כן, אנו מברכים על הפרקט שהונח על משטח הטניס. הוא היטיב עם כולנו.

יש בקשה לדאוג להסעות גם  לרוקדים של אקי"ם ולחוג הילדים בנוסף לעיוורים ולכסאות גלגלים. עדי הוסמך לדאוג להסעות בשנה הבאה.

לא היתה התייחסות לחוג של יוסי תפילין. יש לפעול למען שיתופם.

על התעודות יש לדאוג שיהיה הלוגו של האירגון.

אין אנו רוצים להפוך את ההרקדה בטניס להרקדה של כל האוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים. ננסה לדאוג להרקדה נוספת.

כל הרוקדים מתבקשים לא לבוא עם החולצות של החוג שלהם. אנו רוצים להראות אחדות בין כל החוגים , מה גם שרב הרוקדים נימצאים בכמה חוגים.

היו הפרעות מכמה גורמים להזכיר במיקרופון שמות של אנשים שונים שאין אנו מכירים. בשנה הבאה נשים לב לכך לא לעשות זאת. רק יוצרים שאנו רוקדים את הריקודים שלהם, אפשר להזכיר ואף לשים את הריקודים .

המרקידים יחליטו אם להזכיר את כל החוגים והמרקידים שמזוהים עם כסאות הגלגלים או לא. במידה וכן,  הם יעשו רשימה מוקדמת .

הוכנה רשימה של הריקודים של החוג בבאר שבע כדי לשלב אותם בהרקדה. הם העדיפו לעשות חזרה למופע ולא רקדו עם כולם. בשנה הבאה יוחלט מראש מה כוונתם ועל סמך זה ננהג.

 

ההרקדה ביום חמישי באולם הורוביץ

ההרקדה היתה מוצלחת מאד עם הענות רבה של רוקדים מכל החוגים בארץ שמאד נהנו.

היתה בעיה של חום והסתבר שהמאווררים לא פעלו. נדאג לכך.

לא היתה סדנת יוצר . בשנה הבאה נעשה 20 דקות מעגלים באמצע ההרקדה כדי שהרוקדים יוכלו לנוח ולשתות.

כרטיסים

קבלנו כרטיסים מהפסטיבל והחוג של נס ציונה מימן עוד 30 כרטיסים.

בשנה הבאה, תהיה רשימה מסודרת של העומדים ובאלו ימים הם באים.

(הביקוש ליום רביעי גבוה מיום חמישי בו הלהקות מופיעות).

כל חוג ידאג לתשלום לעומדים שברשימה שלו.

פליירים

רפי יעביר את הפלייר לדוד והוא ישנה את הכיתוב לקראת הפסטיבל הבא.

 

הישיבה הבאה תהיה לקראת פברואר 2014

 

רישום ועריכה-אושרה בן הר

 

פרוטוקול הועדה לצרכים מיוחדים של ארגון המדריכים והכוריאוגרפים 

מיום 18.8.2013 שהתקיימה באולם אבני החושן בראשל"צ

 

נוכחים: (עפ"י סדר א"ב) רבקה אופק ,עדי אתירם ,ציפי אתירם, אושרה בן הר,אתי דיין , לימור דרי ,דוד יהל, לאה הדדי דב, ויקי יוחנן, רפי כחלון-יו"ר וועדת הכספים ,  שמוליק שובלי

אורחים: יהודית קובני-נציגת החוג בבאר שבע

נעדרים: מאיה גבע,  רפי זיו , שמעון קינן

הישיבה היתה בנושא הפקת לקחים מפסטיבל כרמיאל

ההרקדה במגרש הטניס ביום רביעי:

לדעת כולם, ההרקדה היתה מצויינת. הרעיון להתחיל בריקודי מעגל עם הקבוצה של אקי"ם היה נכון. הזמן שהוקצב להופעות ולחלוקת תעודת ההוקרה היה לשביעות רצון כולם.

הרעיון להציב 2 מתקני "גזיבו" לצורך החלפת בגדים ללהקות היה במקום.

כמו כן, אנו מברכים על הפרקט שהונח על משטח הטניס. הוא היטיב עם כולנו.

יש בקשה לדאוג להסעות גם  לרוקדים של אקי"ם ולחוג הילדים בנוסף לעיוורים ולכסאות גלגלים. עדי הוסמך לדאוג להסעות בשנה הבאה.

לא היתה התייחסות לחוג של יוסי תפילין. יש לפעול למען שיתופם.

על התעודות יש לדאוג שיהיה הלוגו של האירגון.

אין אנו רוצים להפוך את ההרקדה בטניס להרקדה של כל האוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים. ננסה לדאוג להרקדה נוספת.

כל הרוקדים מתבקשים לא לבוא עם החולצות של החוג שלהם. אנו רוצים להראות אחדות בין כל החוגים , מה גם שרב הרוקדים נימצאים בכמה חוגים.

היו הפרעות מכמה גורמים להזכיר במיקרופון שמות של אנשים שונים שאין אנו מכירים. בשנה הבאה נשים לב לכך לא לעשות זאת. רק יוצרים שאנו רוקדים את הריקודים שלהם, אפשר להזכיר ואף לשים את הריקודים .

המרקידים יחליטו אם להזכיר את כל החוגים והמרקידים שמזוהים עם כסאות הגלגלים או לא. במידה וכן,  הם יעשו רשימה מוקדמת .

הוכנה רשימה של הריקודים של החוג בבאר שבע כדי לשלב אותם בהרקדה. הם העדיפו לעשות חזרה למופע ולא רקדו עם כולם. בשנה הבאה יוחלט מראש מה כוונתם ועל סמך זה ננהג.

 

ההרקדה ביום חמישי באולם הורוביץ

ההרקדה היתה מוצלחת מאד עם הענות רבה של רוקדים מכל החוגים בארץ שמאד נהנו.

היתה בעיה של חום והסתבר שהמאווררים לא פעלו. נדאג לכך.

לא היתה סדנת יוצר . בשנה הבאה נעשה 20 דקות מעגלים באמצע ההרקדה כדי שהרוקדים יוכלו לנוח ולשתות.

כרטיסים

קבלנו כרטיסים מהפסטיבל והחוג של נס ציונה מימן עוד 30 כרטיסים.

בשנה הבאה, תהיה רשימה מסודרת של העומדים ובאלו ימים הם באים.

(הביקוש ליום רביעי גבוה מיום חמישי בו הלהקות מופיעות).

כל חוג ידאג לתשלום לעומדים שברשימה שלו.

פליירים

רפי יעביר את הפלייר לדוד והוא ישנה את הכיתוב לקראת הפסטיבל הבא.

 

הישיבה הבאה תהיה לקראת פברואר 2014

 

רישום ועריכה-אושרה בן הר

 

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. זוהר ברטל (2/01/2014 14:25:12)
עבור לתוכן העמוד