מרקיד
תהליכי הערעור על החלטות ועדת האתיקה
  1. זכות הערעור על החלטת ועדת האתיקה, ניתנת לכל בנוגעים בדבר תוך חודשיים מתאריך מסירת ההודעה.
  2. הערעור יובא בפני מזכירות הארגון אשר תמנה ועדת ערעורים בת 3 חברים.
  3. החלטת ועדת הערעורים חייבת להינתן בפורום מלא וברוב קולות. החלטת ועדת הערעורים היא סופית.

 

לפרקים אחרים

עבור לתוכן העמוד