מרקיד
החלטות ועדת האתיקה

מצאה הוועדה כי התלונה היא מוצדקת, היא רשאית לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים:

  1. אזהרה.
  2. נזיפה.
  3. הרחקה זמנית מארגון המדריכים - ההחלטה חייבת להתקבל פה אחד על ידי חברי הוועדה המשתתפים בדיון, וכפוף לקבלת אישור של מזכירות הארגון.
  4. הוצאה לצמיתות מארגון המדריכים - ההחלטה חייבת להתקבל פה אחד על ידי חברי הוועדה המשתתפים, וכפוף לקבלת אישור מזכירות הארגון ברוב מוחלט של חבריו.
  5. מצאה הוועדה כי המעשה הנדון בפניה יש חשד סביר לעבירה על החוק, תפסיק את הדיון בתלונה ותעביר אותה לטיפול היועצת המשפטית של ההסתדרות ו/או למשטרה.

לפרקים אחרים

עבור לתוכן העמוד