מרקיד
ועדת האתיקה
  1. הוועדה לאתיקה מקצועית תמנה עד 5 חברים, אך לא פחות מ- 3, והיא תיבחר בהתאם לכללים הקבועים בתקנון.
  2. הוועדה תתכנס לישיבתה הראשונה בתוך שבועיים לאחר בחירתה, תבחר יושב ראש
    ותקבע את נוהלי עבודתה.
  3. ישיבת הוועדה תהיה חוקית בהשתתפות 3 חברים לפחות.

 

לפרקים אחרים

עבור לתוכן העמוד