מרקיד
עידכון התקנון
תקנון זה ניתן לשינוי על ידי החלטה של הועידה, שתתקבל ברוב של שני שליש של הקולות בהצבעה, ובלבד שנתבקשה חוות דעת משפטית לגבי ההצעות.

לפרקים אחרים

עבור לתוכן העמוד