מרקיד
כללי התנהגות מוסרית
  1. לא יפגע חבר בכבודו ובמעמדו של רעהו.
  2. לא יפעל חבר להרחקת עמית ממקום עבודתו והרעת תנאי העסקתו.
  3. חבר הרואה עצמו נפגע, בהתאם לסעיפים א' ו-ב' יביא הדבר לברור בפני ועדה  שתקבע לשם כך ע"י המזכירות.
  4. מדריך העוזב מקום עבודתו מרצונו, יעביר את הויתור לממונים בכתב.
  5. לפני כל התקשרות עבודה, על כל חבר לבדוק/לברר עם המרקיד במקום באם סודרו הענינים עם המעסיק. 
  6. יש לבקש אישור מהמרקיד במקום לפי הפצת פליירים (כרוזונים).   
  7. חברי הארגון רשאים, למטרה מקצועית כלשהי, לפרסם את עובדת היותם חברי הארגון, בין אם כבנפרד ובין אם כחלק מקבוצה כלשהי או איזור אליו הם שייכים. 
  8. החברים יימנעו מכל התבטאות או פעולה שיש בה כדי לפגוע בענייני הארגון או חבריו. כל תלונה הנובעת מהתנהגות של מי מן החברים, או כל אי-הסכמה לגבי החלטה כלשהי שהתקבלה על ידי הארגון, תטופל ותיושב במסגרת הארגון עצמו. 
  9. ניתן להפנות למועצת האיגוד כל בעיה הנוגעת למקצוע, אשר עולה בין שני חברים או יותר באיגוד (לרבות מועמדים לחברות), לצורך בוררות.

 

לפרקים אחרים

עבור לתוכן העמוד