מרקיד
מטרה
  1. מועמדים לחברות באיגוד יתחייבו גם הם לדבוק בתקנות תקנון זה.
  2. מזכירות הארגון, בהתאם לתקנה על הליך משמעתי, תטיל עונשים בגין כל הפרה של כללי ההתנהגות המוסרית כפי שהם מוגדרים בתקנון זה. 

לפרקים אחרים

עבור לתוכן העמוד