מרקיד
מטרות הועדה

מטרות הועדה-חזון 

1.הפצה וטיפוח ריקודי העם שנוצרו בישראל עד שנת 1990

2.שימור ריקודי העם .

3. החדרת ריקודי העם למערכת החינוך בישראל.(ביה"ס הרוקד)

4.הכרה בריקודי העם כנכס תרבותי ע"י משרד החינוך,והרשויות המקומיות בישראל.

5.איחוד כל הגורמים והגופים העוסקים בריקודי עם ישראליים.

6.מטרות  ועדת נוסטלגיה הן חלק מתקנון אירגון המדריכים לריקוד עם.  

 

 דרכים להשגת המטרות               

1.   מפגש שנתי של רקודי נוסטלגיה.    

2.   קורסים למורים לחינוך גופני

3.   הכנת ערכות עבודה לבתי ספר

4.   רשימות ריקודים והמלצות למדריכים לריקודי עם.

5.   הכנת מסד נתונים של כל ריקודי העם –למחשב

6.   איסוף ותיעוד כל החומר הרשום בריקודי עם.(ספריה)

7.   צילום ותיעוד של ריקודים שלא תועדו

8.   שילוב ריקודים ישנים בהשתלמויות

9.   המלצות שונות לשילוב ריקודים ישנים בהרקדות

10. להקליט ריקודים בביצועים חדשים.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד